Sanitat informa als propietaris de la necessitat de netejar i adequar els solars urbans de Monòver després de les abundants pluges

0
- Publicidad -

La Regidoria de Sanitat s’ha posat en contacte amb els propietaris dels solars i parcel·les urbanes de Monòver a través d’una carta.

Amb aquest document s’informa de l’obligatorietat de netejar, mantenir i adequar els solars i conservar- los en condicions òptimes de seguretat i salubritat, per tal d’evitar incomoditats o molèsties als veïns i a la comunitat en general.

En aquest sentit, Pilar Seller, regidora de Sanitat, recorda l’obligació que tenen els propietaris de “mantindre aquests espais en condicions òptimes per a evitar incendis i situacions d’insalubritat”.

Així, d’acord amb l’Ordenança Municipal reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, l’Ajuntament de Monòver podrà exercir el control i inspecció de l’estat dels solars i parcel·les ubicades dins la zona urbana i podrà obligar als propietaris al seu compliment.

L’incompliment d’aquesta obligació concedeix a l’Ajuntament la possibilitat d’incoar el corresponent procediment sancionador, amb quanties d’entre 500 a 1.500 euros, depenent si estan relacionades amb l’ornat, a la salubritat o a la seguretat.

Els mesos de primavera són els més propensos a que s’òmpliguen d’herba els solars, a conseqüència de les abundants pluges. A més a més, aquesta situació pot produir l’aparició d’insectes i plagues, les quals molesten tant als veïns de la parcel·la com als vianants.

Pel que fa als solars que es troben fora de la zona urbana local, Seller recomana la seua adequació i neteja, ja que poden suposar un greu perill en cas d’incendi, així com la proliferació d’insectes o rèptils”.

- Publicidad -