Un dels fonaments principals de la Regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament de Monòver és posar en valor el patrimoni monover i donar-lo a conèixer a tots els veïns i veïnes de la localitat.

Una de les primeres actuacions, en aquesta línia, va ser “organitzar rutes arreu el poble, tant destacant els edificis emblemàtics com rutes culturals pel municipi i el seu entorn”, com destaca Lorenzo Amat, Regidor de Patrimoni.

A conseqüència de l’actual situació sanitària, en l’actualitat, “ens hem centrat en actuar sobre els edificis més importants, és a dir, aquells declarats com a Bé d’Interés Cultural (BIC)”.

En aquest sentit, Amat assenyala que “hem acabat la restauració de l’Escut del Duc d’Íxar, ubicat a la façana principal del Convent de Caputxins, ara mateix s’estan duent les obres de millora de la coberta de Santa Bàrbara i, a més a més, s’ha elaborat un projecte d’actuació sobre el Castell de Monòver que consisteix en la neteja de l’entorn”.

Pel que fa al Castell, es pretén “netejar la zona i fer una xicoteta ruta per als vianants al voltant de l’edificació per tal de fer-lo visitable”. Per a això, “ens hem presentat a una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per al present any per a dur endavant la tasca estudiada al projecte esmentat”.

Seguint amb la recuperació i el manteniment del Patrimoni local, “únicament faltaria actuar sobre el Jaciment Arqueològic de Xinosa. No obstant això, els tècnics de Conselleria, així com els arqueòlegs consultats ens han explicat que, si no està prevista una actuació important per a fer visitable el jaciment, és millor no descobrir-lo, perquè es manté en millors condicions tal i com està ara per ara”, segons informa el regidor de l’àrea.

A més a més, des de Patrimoni també s’està actuant sobre els edificis que són Bé de Rellevància Local. En aquest sentit, “primer actuarem sobre la Torre del Rellotge, el qual és un dels més importants”.

En un primer moment, “hem contractat a una empresa, la qual faça un estudi de l’estructura de fusta, tant aquella que sosté l’obra per dins, com aquella que manté les campanes a les dues cobertes”. De fet, una part d’aquesta estructura “està molt deteriorada i serà necessari actuar sobre ella”.

La intenció de la Regidoria de Patrimoni és continuar en aquesta línia, estudiant altres edificis rellevants monovers, com ara, els aqüeductes més importants. “Farem un estudi dels quatre aqüeductes més destacats de Monòver i un projecte d’actuació per a consolidar-los, el mateix tipus d’actuació que es pretén fer, amb el temps, al Castell: consolidar-lo per a que no es deteriore més i fer diferents tastos arqueològics per tal de documentar millor aquest edifici”.