La Diputació Provincial d’Alacant ha informat a la Regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament de Monòver de l’aprovació d’una subvenció per a netejar i adequar els voltants del Castell, una zona emblemàtica de la ciutat.

Aquesta subvenció ve atorgada per a la “restauració de zones degradades per abocaments incontrolats de residus”, la qual serà executada per la pròpia Diputació.

Loren Amat, Regidor de l’àrea, explica que “amb aquesta ajuda econòmica es netejarà el Castell de Monòver i tot el seu entorn, fins arribar a la part propera a la Goletja. Uns espais que requereixen una actuació”.

A més a més, “està previst condicionar i habilitar una xicoteta sendera pels voltants, així com instal·lar un panell informatiu”.

I és que, “els tècnics de l’organisme provincial van fer un projecte al respecte l’any passat per a actuar en aquesta part del patrimoni local”, destaca Amat.

Per tant, “les obres correran a càrrec de la Diputació i esperem que comencen en breu”, s’alegra el regidor.

A més a més, Loren Amat destaca que “s’ha demanat una altra subvenció a Conselleria per tal de dur endavant el Pla Director del Castell, uns documents que tots els Béns d’Interés Cultural (BIC) tenen l’obligació de tenir amb les tasques que calen per a consolidar i millorar el patrimoni en qüestió”. De fet, “aquesta actuació primera ja hi formarà part del Pla Director esmentat”, remarca el regidor.

Una vegada s’haja adequat l’entorn del Castell i delimitat l’accés “el següent pas és fer, a poc a poc, xicotetes cates arqueològiques per a millorar la informació que, ara per ara, hi ha del Castell”.

Finalment, Loren Amat agraeix “als tècnics i a la Diputació d’Alacant l’elaboració del projecte inicial per a netejar i millorar l’entorn del Castell, així com la subvenció per a poder-ho dur endavant”.