Monòver rebrà més de 247.200 euros de les Ajudes Parèntesi destinades als sectors més perjudicats per les restriccions

0
- Publicidad -

L’Ajuntament de Monòver s’ha posat en marxa per tal de facilitar als ciutadans la sol·licitud de les Ajudes Parèntesi, les quals es troben dins el Pla Resistir 2021.

Hui mateix, Alejandro García, alcalde de Monòver, ha aprovat les bases reguladores d’aquestes ajudes, consensuades amb l’oposició, destinades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia dels sectors productius monovers més afectats en aquests mesos. Unes ajudes que donen suport “al teixit empresarial; a la conservació de l’ocupació i que mitiguen les conseqüències socials que suposen la paralització d’un sector d’activitat”, segons s’explica al decret.

Així, els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors, empreses relacionades amb l’hostaleria, restauració, oci, cultura…, entre altres sectors, podran beneficiar-se d’aquestes ajudes. La quantitat màxima per autònom o microempresa serà de 2.000 euros, quantia que es podrà incrementar en 200 euros per cada treballador en plantilla contractat a 31 de desembre de 2020, fins al màxim de deu.

Cal destacar que el Pla Parèntesi és un programa cofinançat i està dotat a Monòver amb 247.221 euros per a ajudes directes als sectors més afectats per les restriccions. Així, d’aquesta quantitat, el 62,5% l’aportarà la Generalitat Valenciana, mentre que el 22,5% correrà a càrrec de la Diputació i el 15% de l’Ajuntament de Monòver.

En el cas que les sol·licituds de les activitats incloses en l’Anex no arriben als 247.221 euros, “amb els diners sobrants s’aprovarà una nova fase d’ajudes dirigida a altres activitats diferents”.

El termini per a per a sol·licitar-les serà de 14 dies a partir que es publique en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP) i, es comptarà amb 7 dies més per a resoldre possibles errades. Des del consistori informen que “les subvencions es resoldran quant abans perquè els sectors perjudicats puguen cobrar-les el més prompte possible”.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes han de ser autònoms o microempreses, amb domicili fiscal ubicat a Monòver, les quals han d’haver iniciat la seua activitat abans del 31 de desembre de 2020, així com mantenir l’activitat en el moment de la sol·licitud i tenir una plantilla de no més de 10 treballadors o treballadores.

Per tant, seran subvencionables les despeses realitzades des de l’1 d’abril de 2020 fins al moment de la sol·licitud, relacionades amb el lloguer, subministrament d’aigua, llum, telèfon, gas, internet…, primes de segurs, serveis professionals independents com ara gestories…, despeses en publicitat, reparacions, material d’oficina, desplaçaments, quotes d’autònoms o de la seguretat social, entre d’altres.

La presentació d’aquestes sol·licituds es presentaran de forma telemàtica mitjançant Seu Electrònica (https://monover.sedelectronica.es) en un imprès normalitzat de sol·licitud que estarà disponible al web municipal.

Una vegada acabat el termini de presentació i subsanació es publicarà al web municipal els llistats provisionals.

- Publicidad -