Ayuntamiento de Monóvar
- Publicidad -

L’Ajuntament de Monòver ha rebut una subvenció de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública mitjançant la qual se sufragaran les despeses de posada en marxa d’un Servei de Mediació de Proximitat (MEDIAPROP) per a l’exercici 2022.

En concret, aquesta subvenció va emmarcada dins el “Pla Justícia 2030” impulsat pel Ministeri de Justícia i té com a objectiu principal “garantir l’accés de la ciutadania a la justícia, tant des del punt de vista dels seus drets, com del seu exercici”, com expliquen des del consistori.

En aquest sentit, la Llei 24/2018 de la Generalitat sobre mediació a la Comunitat Valenciana regula la mediació amb el foment de l’accés de la ciutadania a aquest mètode alternatiu de solució de conflictes i, la Generalitat, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques valencianes, estableix l’accés de totes les persones als serveis de mediació, la difusió i el desenvolupament d’aquestes actuacions específiques.

En concret, cal fer especial èmfasi “a facilitar les condicions d’accés als grups més vulnerables i assegurar la permanent adaptació del servei públic de justícia a la realitat social”. És aquest “un mitjà alternatiu de resolució de controvèrsies i gratuït”.

Així, l’Ajuntament de Monòver ha estat beneficiari per a finançar aquestes activitats, les quals s’han de dur a terme “en un espai que afavorisca la solució de problemes denominat MEDIAPROP”, com explica la resolució.

A l’espai MEDIAPROP es duran a terme activitats d’atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial, activitats d’intervenció de persona professional mediadora en procediments de mediació extrajudicial, i en el qual es duguen a terme sessions informatives, i, si cal, sessions de mediació intrajudicial i extrajudicial, segons sol·licite la ciutadania, de les persones físiques mediadores i de les entitats mediadores de la Comunitat Valenciana.

A més a més, el MEDIAPROP ha de ser un espai accessible per a persones amb diversitat funcional o discapacitat.

A Monòver, aquest espai MEDIAPROP es posarà en funcionament a partir de l’1 d’octubre i estarà ubicat al Centre de Serveis Socials, a la Ronda de la Constitució, número 1.

Les persones interessades en fer ús d’aquest servei “hauran d’agafar cita de manera telefònica (965472676) o bé de manera presencial al centre, ja que aquelles demandes que no tinguen cita prèvia, per les característiques del propi servei, no es podran atendre”, com especifiquen des de Serveis Socials.

Cal remarcar que “els acords que s’estableixen mitjançant aquest servei es veuen reflectits en Actes vinculants per als jutjats, ja que aquests acords poden suposar la solució de l’assumpte reconegut pel propi jutjat”.

Amb aquest tipus d’accions, es fa possible “instaurar una justícia de proximitat”, seguint els principis “d’igualtat i no discriminació”, com accentuen des de l’Ajuntament de Monòver.