Ayuntamiento de Monóvar

L’Ajuntament de Monòver ha posat en marxa els Pressuposts Participatius de l’anualitat 2021. En aquesta ocasió, es destinaran 60.000 euros destinats a aquest efecte.

Es tracta de la sisena edició d’aquests Pressuposts els quals van haver de suspendre’s l’any 2020 a conseqüència de la pandèmia i que ara es reprenen amb la intenció de fer partícip a la població monovera en les inversions del municipi.

Així, “del total que es destinarà als Pressuposts Participatius, 50.000 euros aniran a parar a inversions, mentre que els 10.000 euros restants es destinaran a les diverses associacions locals”, com ha explicat l’Alcalde de Monòver, Alejandro García.

Les bases amb les característiques i els requeriments d’aquesta consulta ciutadana es publicaran “quant abans i es donarà un termini per a presentar les propostes”, com assegura l’Alcalde.

Les propostes es podran presentar de diverses maneres, “bé presencial a una urna que s’ubicarà a les dependències de l’Ajuntament de Monòver, bé per registre electrònic o bé enviant-les a l’adreça d’un correu electrònic que s’habilitarà per a tal efecte i s’informarà en els pròxims dies”, segons apunta García.

Cada persona particular podrà enviar fins a tres propostes i s’atorgarà fins a un màxim de 10.000 euros per a cada proposta d’inversions i fins a 2.000 euros per a cada proposta de les associacions.

Les propostes que siguen admeses, les quals hauran d’estar ben explicades, valorades, documentades i especificant el pressupost que necessiten, seran votades posteriorment per la població.

Les votacions es duran a terme de manera presencial i podran participar totes aquelles persones monoveres des de 16 anys endavant.

La novetat destacada d’enguany radica en què “solament es podrà votar una proposta, en lloc de cinc, com s’havia fet fins ara”, com anuncia l’Alcalde.

Una vegada finalitzat el procés es procedirà a la modificació de crèdit per a posar en marxa les iniciatives votades abans que finalitze l’any 2021.

Amb aquest tipus de consultes, el grup de Govern “pretén fer partícip a la població en les inversions del municipi i que puguen mostrar la seua voluntat, necessitats i interessos en diverses qüestions que els puguen preocupar”, com assegura García.

De fet, “la valoració de la darrera consulta és molt positiva, ja que va acudir a votar els Pressuposts Participatius un 7% de la població monovera, una xifra de les més elevades de les poblacions del voltant”.

Cal destacar que quan es van posar en marxa els primers Pressuposts Participatius el 2015, “la xifra dedicada a aquestes inversions era de 40.000 euros, una xifra que ha anat progressivament creixent fins als 60.000 euros actuals i que ens agradaria poder augmentar amb el pas dels anys”, com remarca Alejandro García.