La Regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Monòver ha instal·lat uns panells que recorden que cal arreplegar els excrements de les mascotes tant de la via pública com de les zones verdes i parcs de la ciutat.

Ja s’han instal·lat cartells “a alguns parcs i zones verdes i s’han demanat més per a col·locar-los per tot el terme municipal”, com ha informat Marcial Alfonso, regidor de l’àrea.

L’objectiu d’aquests cartells és el de recordar que l’article 18 de l’Ordenança de Convivència Ciutadana indica que «Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esplai del ciutadà amb deposicions fecals de gossos», la qual cosa pot suposar una sanció de 50 euros.

Per tant, “per civisme i higiene”, com remarca Alfonso, “es demana als veïns i veïnes de Monòver que tinguen mascotes, que facen un bon ús de les zones verdes, parcs i solars destinats a aparcar vehicles, perquè aquests no són llocs on es permet que els gossos orinen o defequen”.

En cas que ho facen allà o a la via pública, “sempre cal arreplegar-ho i netejar l’espai, llançant a la brossa la bosseta amb els excrements”.